Be happy *

"Én a magam ura vagyok. Egy kapcsolat mindent összezavar. Valaki sérül benne. Kinek kell az?|Bianka|18

(via belatom-a-hibamat)

pandaaparadise azt hiszem magamra ismertem (via gilumilu)

gilumilu..igazad van:D

(via gilumilu)

Mindannyian ismerünk valakit, aki állandóan eszik és mégis cérnavékony.
TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter